Ik ben arts/apotheker
Inloggen met uw BIG-code:

Ik ben patiënt
Inloggen met de laatste 3 cijfers van de barcode:

Deze website is enkel toegankelijk voor medische beroepsbeoefenaren en gebruikers van dit medicijn.

Voor toegang tot deze website dient u in te loggen met de laatste drie karakters van de barcode van de verpakking Enstilar® (calcipotriol/betamethasondipropionaat) of met uw BIG-code. Problemen bij het inloggen? Mogelijk hebt u een buitenlandse verpakking. Bel voor de juiste code tijdens kantooruren naar: 020 510 41 41.